Hoe zit de Nederlandse autoverzekeringsmarkt in elkaar?

Hoe zit de Nederlandse autoverzekeringsmarkt in elkaar?

Binnen het autoverzekeringswezen worden termen gebruikt als: verzekeringsmaatschappij oftewel ‘verzekeraar’, herverzekeraar, assurantiemakelaar, volmachtbedrijf, gevolmachtigd verzekeringsagent, verzekeringsadviseur, assuradeur, assurantiekantoor, tussenpersoon, verzekeringnemer en verzekerde.

Als je niet of nauwelijks thuis bent in autoverzekeringen kan het lastig zijn om de verschillende spelers op de autoverzekeringsmarkt van elkaar te onderscheiden en op waarde te schatten. Zo weet niet iedereen met een autoverzekering wát elk van deze partijen doet en wannéér je ze nodig kunt hebben.

1. Verzekeringsmaatschappij
Verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsgroepen of kortweg ‘verzekeraars’ zijn bedrijven die tegen eigen rekening en risico verzekeringen aanbieden. Aanbieders van schadeverzekeringen worden ook wel schadeverzekeraars genoemd; aanbieders van specifiek autoverzekeringen staan ook wel bekend als autoverzekeraars.

Onderaan de streep is een verzekeringsmaatschappij een commerciële onderneming die zich tegen een bepaalde financiële vergoeding (de ‘premie’) verbindt tot het doen van één of meerdere uitbetalingen (de ‘schadevergoeding’) aan een andere partij (de ‘verzekeringnemer’) indien zich een bepaald effect of bepaalde situatie (de ‘risicogebeurtenis’) voordoet.

Verzekeringsmaatschappijen beschikken over acceptatieafdelingen waar acceptanten werkzaam zijn. Een acceptant beoordeelt jouw autoverzekeringsaanvraag, brengt eventueel een offerte uit en verstrekt sóms ook de polis na de acceptatieprocedure. Verzekeraars en volmachten accepteren zélf; assurantiepersonen kunnen slechts bemiddelen.

2. Herverzekeraar
Verzekeraars zijn risicodragers. Het is gebruikelijk dat verzekeraars een deel van (de financiële gevolgen van) het risico dat zij op zich nemen afwentelen op ándere verzekeraars. Dit doet men door extreme risico’s (overheden, olieplatforms, vrachtschepen, luchthavens, natuurrampen e.a.) te herverzekeren op de internationale herverzekeringsmarkt. Herverzekeren zorgt niet alleen voor een betere risicospreiding, maar ook voor een grotere tekencapaciteit.